עבודה בארה ב לישראלים – החלום האמריקאי עומד להתגשם